Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Caverject Dual injeksjon

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Tillatelsene er forlenget og nyhetssaken er oppdatert etter nye maler.

Det er mangel på Caverject Dual, pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 10 µg/0,5 ml og oppløsning 20 µg/0,5 ml «Pfizer». Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer og forsinket levering.

Caverject Dual inneholder virkestoffet alprostadil og er et legemiddel mot erektil dysfunksjon.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Caverject Dual, pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 10 µg/0,5 ml og oppløsning 20 µg/0,5 ml, 2 sett.

Tillatelsene er utvidet til å omfatte også pakninger som inneholder 10 x 0,5 ml ferdigfylte sprøyter. Disse pakningsstørrelsene avviker fra pakninger som har markedsføringstillatelse og er godkjent for ordinært salg i Norge.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Caverject Dual injeksjon bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med alprostadil på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Caverject Dual injeksjon.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Caverject Dual ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med alprostadil. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Caverject Dual injeksjon kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med alprostadil injeksjon dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no