Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Celeston injeksjonsvæske

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Lagt til sluttdato og forlenget tillatelse til 15.02.2024.

Det er mangel på Celeston 6 mg/ml, injeksjonsvæske suspensjon, «Organon». Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Celeston inneholder virkestoffet betametason og er et kortikosteroid.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Celeston injeksjonsvæske suspensjon 1 ml og 5 ml.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Celeston injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med betametason på apoteket.

 • De utenlandskepakningene tilsvarende Celeston har likt innhold av betametason selv om styrken kan være angitt annerledes på pakningene.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Det er svært viktig at sykehus har tilgang til Celeston injeksjonsvæske for bruk på indikasjonen lungemodning ved truende prematur fødsel. Apotek oppfordres derfor til å ikke bestille flere utenlandske pakninger enn nødvendig.

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Celeston injeksjonsvæske.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Celeston ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • De utenlandske pakningene tilsvarende Celeston har likt innhold av betametason selv om styrken kan være angitt annerledes på pakningene.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med betametason. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Celeston injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med betametason injeksjonsvæske dersom de kan skaffes.

 • De utenlandske pakningene tilsvarende Celeston har likt innhold av betametason selv om styrken kan være angitt annerledes på pakningene.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Celeston injeksjonsvæske som inneholder betametason kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -50, A87, B99, D97, F71, F73, L88, L99, R97, S86, S87, S88, S89, S91, S98, S99, T99, U88.
  • ICD: -30, -50, D86, E25, E27, E84, E89.6, H10.1, H20, H30, J30, K70, K72, K74, L20, L21, L22, L23, L24, L40, L50, M05, M06, M07, M08, M13.0, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M45, M46.1, M46.8, M94.1, N00, N01, N03, N04, N05.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 17.02.2023

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no