Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Cyclopentolat Minims

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Cyclopentolat Minims 10 mg/ml øyedråper «Bausch + Lomb». Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Cyclopentolat Minims inneholder virkestoffet cyklopentolat og er et legemiddel for refraksjonsbestemmelser hos barn, og i alle situasjoner der hurtig inntredende mydriasis av kort varighet er ønskelig, f.eks. ved oftalmoskopi.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Cyclopentolat Minims øyedråper 20 x 0,5 ml.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Cyclopentolat Minims øyedråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med cyklopentolat på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Cyclopentolat Minims øyedråper.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Cyclopentolat Minims ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Cyclopentolat Minims øyedråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med cyklopentolat øyedråper dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no