Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Detrusitol SR depotkapsler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Forlenget tillatelse til salg av utenlandske pakninger.

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg, depotkapsel «Upjohn». Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Detrusitol inneholder virkestoffet tolterodin og er en muskarinreseptorantagonist som brukes til symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt vannlatingstrang som kan forekomme hos pasient med overaktiv blære.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Detrusitol SR 4 mg, depotkapsel, 84 stk.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Detrustiol SR depotkapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med tolterodin på apoteket.

 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut én pakning per kunde.

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med tolterodin depotkapsler.

 • Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på.

 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Detrusitol SR depotkapsler ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Apotekene bør påføre etiketten at legemiddelet er byttet ut.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med tolterodin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette

 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

 • På grunn av mangel på Detrusitol SR depotkapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med tolterodin depotkapsler, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.

 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel, må du eller apoteket kontakte lege for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Tambocor Retard depotkapsel som inneholder flekainidacetat kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: U04
  • ICD: N39.4
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 30.01.2019

For varighet av tillatelse se informasjonen under "pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no