Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Dukoral

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Dukoral suspensjon og dosepulver til mikstur «Valneva». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 30.04.2023. Mangelen skyldes forsinket frigivelse.

Dukoral inneholder inaktiverte Vibrio cholerae-stammer og er en vaksine mot kolera.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Valneva å selge svenske/finske pakninger tilsvarende Dukoral suspensjon og dosepulver til mikstur, 1 x 2 doseposer. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.06.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Dukoral suspensjon og dosepulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med inaktiverte Vibrio cholerae-stammer på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Dukoral suspensjon og dosepulver til mikstur.

 • Gi pasienten en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Dukoral

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med inaktiverte Vibrio cholerae-stammer. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Dukoral suspensjon og dosepulver til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger

  med inaktiverte Vibrio cholerae-stammer

  dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no