Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Dupixent ferdigfylt penn

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Forlenget tillatelse til 15.12.2023.
 • : Oppdatert varighet på tillatelse til salg av utenlandske pakninger
 • : Lagt til ny mangel-ID
 • : Forlenget tillatelse til salg av utenlandske pakninger til 15.02.2024

Det er mangel på Dupixent injeksjonsvæske, ferdigfylt penn, 300 mg «Sanofi». Mangelen skyldes økt salg.

Dupixent inneholder virkestoffet dupilumab og er et immunsuppressivt middel.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater Sanofi å selge franske pakninger tilsvarende Dupixent injeksjonsvæske, ferdigfylt penn, 300 mg, 2 x 2 ml.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Dupixent ferdigfylt penn bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet dupilumab på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Dupixent ferdigfylt penn.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Dupixent ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med Dupixent. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Dupixent ferdigfylt penn kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med virkestoffet dupilumab dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no