Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Egazil depottabletter avregistreres

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Egazil depottabletter 0,2 mg «Evolan Pharma» avregistreres fra 31.01.2023. Årsaken til avregistrering er produksjonsproblemer.

Egazil inneholder virkestoffet hyoscyaminsulfat og er et legemiddel mot hypersekresjon, colon irritabile, blæretenesmer og galleveisdyskinesier.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Egazil depottabletter bør vurderes for alternativ behandling.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

  • Pasienten må henvises til lege for alternativ behandling når Egazil ikke lenger er tilgjengelig.

Råd til pasienter

  • Følg rådene fra lege og apotek.

  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no