Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Eldepryl tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Tillatelse til utenlandske pakninger fra grossist forlenget til 15.01.2024 (10 mg)

Det er mangel på Eldepryl tabletter «Orion». Mangelen skyldes råvaremangel.

Pakninger det er mangel på

Eldepryl inneholder virkestoffet selegilin og er et legemiddel til behandling av Parkinsons sykdom.

Leveringssituasjon

Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra:

 • Eldepryl 5 mg, tabletter, 100 stk: 14.09.2023.
 • Eldepryl 10 mg, tabletter, 100 stk: 04.08.2023.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Eldepryl 10 mg, tabletter 100 stk.

Samtidig tillater DMP Orion å selge svenske og svenske/finske pakninger tilsvarende Eldepryl 5 mg og 10 mg tabletter 100 stk.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Eldepryl tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med selegilin på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Eldepryl tabletter.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Eldepryl ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med selegilin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Eldepryl tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med selegilin tabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Eldepryl tabletter som inneholder selegilin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: N87

  • ICD: G20

 • TK.nummer: 0366.

 • Vedtaksdato: 01.12.2022 (10 mg) og 16.02.2023 (5 mg)

For varighet av tillatelse se informasjon under "pakninger det er mangel på". 

 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no