Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på erytromycin

Publisert:

Endringer

Det er mangel på produkter med virkestoffet erytromycin. Utenlandske pakninger dekker noe av etterspørselen på tabletter og nye forsyninger av mikstur kommer i januar. Råd om bruk av alternative antibiotika bør følges ved bytte av behandling.

Erytromycin er et makrolidantibiotikum som brukes til behandling av flere ulike infeksjoner og er særlig viktig for behandling av barn med kikhoste og med mykoplasmalungebetennelse. Legemiddelfirma melder at leveringssvikten skyldes økt salg og produksjonsproblemer.

På grunn av langvarige forsyningsproblemer er det lite erytromycin både i nasjonalt beredskapslager (B180) og i apotek.

Pakninger det er mangel på

Mikstur

Det er mangel på begge mikstur-produktene som selges under merkevarenavnene Abboticin og Ery-Max. Nye forsyninger er ventet i januar 2024. 

Tabletter

Det er mangel på erytromycin-tabletter som selges under merkenavnet Abboticin. Firmaet melder at mangelen vil vare ut april 2024.  DMP har gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger og disse vil dekke noe av etterspørselen av tabletter. 

Råd om alternativ behandling

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har gitt råd om alternative antibiotika ved behandling av barn med mykeplasmapneumoni og kikhoste.

Råd til leger 

Råd til apotek

DMP tillater apotek å selge utenlandske pakninger tilsvarende Abboticin 250 mg tabletter (100 stk), Abboticin 500 mg tabletter (30 stk og 40 stk), enterotabletter 250 mg (28 stk) og kapsler erytromycinsteolat 250 mg (16 stk).

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak. Gi pasienten en kopi av pakningsvedlegget til Abboticin ved utlevering av utenlandsk pakning.

Pakninger det er mangel på

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Abboticin tabletter som inneholder erytromycin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode:
    • ICPC: -90, A87, B99, K70, K71, R78, R79, R81, R95, R96, T99
    • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, I00, I01, I09, I30, I33, I38, I40, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J,40, J41, J42, J44, J45, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 06.06.2023

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no