Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Estalis

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Forlenget gyldighet på tillatelse til 15.05.2024, mangelens sluttdato til 08.04.2024 samt lagt til mangel-ID

Det er mangel på Estalis depotplaster. Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 08.04.2024. Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Pakninger det er mangel på

Estalis inneholder virkestoffet østradiol og noretisteron. Dette legemidlet brukes i hormonsubstitusjonsbehandling ved symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Estalis depotplaster 24 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Estalis depotplaster bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med østradiol/noretisteron på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Estalis depotplaster.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Estalis ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med østradiol/noretisteron. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Estalis depotplaster kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med østradiol/noretisteron depotplaster dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Estalis depotplaster som inneholder østradiol/noretisteron kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: A87, A90, T99

  • ICD: E23, E28.3, E89.3, E89.4, Q96

 • TK.nummer: 0366

 • Vedtaksdato: 10.01.2024

 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no