Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Estradot hormonplaster

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Forlenget tillatelse til 01.12.2023 for alle markedsførte styrker
 • : Korrigert lenke til norsk pakningsvedlegg.
 • : Endret gyldighet på tillatelse.
 • : Oppdatert varighet på tillatelse til salg av utenlandske pakninger 25, 50, 75 og 100 mikrogram

Det er meldt forlenget mangel på Estradot depotplaster, av diverse styrker «Sandoz». Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Estradot er et hormonplaster. Det inneholder virkestoffet østradiol og brukes som hormonsubstitusjon etter overgangsalder og til forebygging av benskjørhet.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Estradot depotplaster 8 stk og 24 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

 

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Estradot depotplaster bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med østradiol på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Estradot depotplaster.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Estradot ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med østradiol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Estradot depotplaster kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med østradiol depotplaster dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Estradot depotplaster som inneholder østradiol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: A87, A90, T99

  • ICD: E23, E28.3, E89.3, E89.4, Q96

 • TK.nummer: 0366

 • Vedtaksdato: 29.11.2023

 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no