Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Etalpha dråper

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Etalpha dråper, «Cheplapharm». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 09.06.2023. Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Etalpha dråper inneholder virkestoffet alfakalsidol og er et D3-vitaminpreparat.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut pakninger tilsvarende Etalpha dråper, 20 ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Etalpha dråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med alfakalsidol på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Etalpha dråper.

 • Gi pasienten en

  utskrift av norsk pakningsvedlegg av Etalpha

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med alfakalsidol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Etalpha dråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med alfakalsidol dråper dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Etalpha dråper som inneholder alfakalsidol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

o

ICPC: -51, A87, T99, U99

o

ICD: E20, E89.2, N25, Z94

TK.nummer: 0366.

Vedtaksdato: 21.12.2022

DMPs tillatelse er gyldig til 01.09.2023

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no