Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Ethosuximide kapsler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Ethosuximide 250 mg kapsler «Orifarm». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 08.09.2023. Mangelen skyldes forsinket frigivelse.

Ethosuximide inneholder virkestoffet etosuksimid og er et legemiddel mot epilepsi for voksne og barn.

Legemidler som kan brukes i stedet

Det finnes ikke-markedsførte alternativer til Ethosuximide kapsler tilgjengelig, både i kapsel- og miksturform. Ved slike tilfeller må pasienter som har resept på Ethosuximide kapsler ta kontakt med legen for å få ny resept med evt. dosering tilpasset. Ikke-markedsførte legemidler må forskrives via ordningen med godkjenningsfritak.

Vær oppmerksom på at Ethosuximide har begrenset bytte.

Se «Råd til leger» for mer informasjon.

Råd til leger

Siden Ethosuximide har begrenset bytte, må legen godkjenne eventuelt bytte til andre produkter med etosuksimid.

 • Vurder bruk av ikke-markedsførte legemidler med etosuksimid i kapsel- eller miksturform (må forskrives via ordningen med godkjenningsfritak).

 • Vurder eventuelt annen behandling dersom dette er mulig.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Ved bytte til andre produkter med etosuksimid må legen kontaktes for ny resept.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg Ethosuximide kapsler du vanligvis bruker, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at ikke-markedsførte etosuksimid kapsler og mikstur (på godkjenningsfritak) kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere etosuksimid kapsler og mikstur på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: N88

  • ICD: G40

 • TK.nummer: 0366.

 • Vedtaksdato: 17.07.2023

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at ikke-markedsførte etosuksimid kapsler og mikstur (på godkjenningsfritak) kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Ethosuximide kapsler. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

DMPs tillatelse er gyldig til 15.10.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no