Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Eurican Herpes 205 vaksine

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Eurican Herpes 205 vaksine "Boehringer Ingelheim Vetmedica". Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 24.08.2023. Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Eurican Herpes vaksine inneholder hundeherpesvirus-antigen og brukes som aktiv immunisering av drektige tisper for å forebygge dødelighet, kliniske symptomer og skade hos valper på grunn av infeksjon med herpesvirus i de første levedagene.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger, tilsvarende til Eurican Herpes 205 vaksine, 1 sett og 10 sett. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.10.2023.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

DMP gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer

  • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

  • Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det rekvirerte legemidlet.

  • Dersom utenlandsk pakning ikke kan skaffes av ditt vanlige apotek, kan du forsøke en annen apotekkjede eller søke godkjenningsfritak for en annen herpesvaksine godkjent i EØS.

Råd til apotek

  • Kontakt veterinæren dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no