Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Gefitinib tabletter meldes midlertidig utgått

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Gefitinib tabletter 250 mg «Mylan» meldes midlertidig utgått fra 01.02.2023. Årsaken til er lavt salg.

Gefitinib inneholder virkestoffet gefitinib og er et tumorhemmende legemiddel mot kreft.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Gefitinib filmdrasjerte tabletter, 30 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.05.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Gefitinib tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet gefitinib på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

 • Etter 01.05.2023 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Gefitinib tabletter.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med virkestoffet gefitinib. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

 • Etter 01.05.2023 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Gefitinib tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

 • Etter 01.05.2023 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak.

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no