Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Inuxair inhalasjonsaerosol

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Inuxair inhalasjonsaerosol 100/6 mikrog «Chiesi Farmaceutici S.p.A». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 31.08.2023. Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Inuxair inneholder virkestoffene beklometasondipropionat og formoterolfumaratdihydrat, som brukes i behandling av astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Chiesi Farmaceutici S.p.A å selge danske pakninger tilsvarende Inuxair inhalasjonsaerosol 100/6 mikrog. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.10.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker

  Inuxair inhalasjonsaerosol

  bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med beklometasondipropionat/formoterolfumaratdihydrat på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med

  Inuxair inhalasjonsaerosol.
 • Gi pasienten en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Inuxair

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med beklometasondipropionat/formoterolfumaratdihydrat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på

  Inuxair inhalasjonsaerosol

  kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med

  beklometasondipropionat/formoterolfumaratdihydrat

  dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Inuxair inhalasjonsaerosol som inneholder beklometasondipropionat/formoterolfumaratdihydrat kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: R95, R96

  • ICD:

   J44, J45
 • TK.nummer: 0366

 • Vedtaksdato: 22.05.2023

DMPs tillatelse er gyldig til 15.10.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no