Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Ketalar injeksjonsvæske

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Forlenget mangel på Ketalar 50 mg/ml til 15.01.2024

Det er mangel på Ketalar 50 mg/ml «Pfizer». Ny forsyning er forventet tilgjengelig 08.04.2024. Mangelen skyldes henholdsvis kapasitetsutfordringer og produksjonsproblemer.

Ketalar inneholder virkestoffet ketamin og er et bedøvelsesmiddel.

Legemidler som kan brukes i stedet

Det finnes andre legemidler som inneholder ketamin i samme injeksjonsform tilgjengelig, i samme styrke eller lavere styrke. Pasienter som har resept på Ketalar 50 mg/ml injeksjonsvæske må ta kontakt med legen for å få ny resept på lavere styrke med ketamin med dosering tilpasset, alternativt et uregistrert preparat via ordningen med godkjenningsfritak.

Råd til leger

 • Det finnes andre legemidler med ketamin i styrke 50 mg/ml eller 10 mg/ml i injeksjonsform. Tilgangen på disse vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Ved bytte til andre produkter med ketamin med annen styrke må legen kontaktes for ny resept.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg

  Ketalar 50 mg/ml injeksjonsvæske

  du vanligvis bruker eller tilsvarende, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at Ketamin 50 mg/ml injeksjonsvæske, som inneholder virkestoffet ketamin, kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere Ketamin injeksjonsvæske på §3a eller §3 i FarmaPro. 

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: -90

  • ICD: -90

 • TK.nummer: 0366.

 • Vedtaksdato: 19.04.2023

DMPs tillatelse er gyldig til 08.04.2024.

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at Ketamin 50 mg/ml injeksjonsvæske som inneholder ketamin kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Ketalar 50 mg/ml injeksjonsvæske. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no