Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på kortisonkrem og - salver

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Lagt til lenker til norske pakningsvedlegg.
 • : Tillatelse til salg av utenlandske pakninger av Betnovat salve er lagt til.
 • : Tillatelse til utenlandske pakninger for Betnovat er forlenget til 15.04.2024
 • : Mangelinformasjon for Apolar salve 100 g er lagt til.

Det er mangel på ulike pakningsstørrelser av ulike typer kortisonkrem- og salver av middels styrke som Apolar, Locoid og Betnovat. Mangelen skyldes i følge produsentene blant annet kapasitetsutfordringer, forsinket levering og råvaremangel.

De aktuelle legemidlene inneholder virkestoffene hydrokortisonbutyrat, desonid eller betametason. Legemidlene brukes til behandling av en rekke hudlidelser, særlig til behandling av eksem. Nye forsyninger er forventet til ulike tidspunkter utover høsten og frem til slutten av våren 2024.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Apolar krem, Locoid krem, Locoid Lipid krem og Betnovat salve.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker kortison kremer eller salver i middels styrke (gruppe 2) eller sterk styrke (gruppe 3) bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med desonid, hydrokortisonbutyrat eller betametason på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Apolar, Locoid krem, Locoid lipid krem eller Betnovat salve.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Apolar kremBetnovat salveLocoid krem eller Locoid lipid krem eller ved utlevering av utenlandsk pakning. 

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Apolar, Locoid, Locoid lipid (krem eller salve) eller Betnovat salve kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med desonid,  hydrokortisonbutyrat eller betametason dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon Apolar krem

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Apolar krem som inneholder desonid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: S86, S87, S88, S89, S91, S99  
  • ICD: -30, L20, L21, L22, L23, L24, L40  
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 09.10.2023

For varighet av tillatelse se informasjonen under "pakninger det er mangel på".

Refusjon Betnovat salve

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Betnovat salve som inneholder desonid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: S86, S87, S88, S89, S91, S99  
  • ICD: -30, L20, L21, L22, L23, L24, L40  
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 29.11.2023

For varighet av tillatelse se informasjonen under "pakninger det er mangel på".

Refusjon Locoid krem

DMP tillater at danske pakninger tilsvarende Locoid krem 100 g som inneholder hydrokortisonbutyrat kan utleveres på blå resept § 2. 

For varighet av tillatelse se informasjonen under "pakninger det er mangel på".

Refusjon Locoid lipid krem

DMP tillater at danske pakninger tilsvarende Locoid lipid krem 30 g som inneholder hydrokortisonbutyrat kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: S86, S87, S88, S89, S91, S99  
  • ICD: -30, L20, L21, L22, L23, L24, L40  
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 09.10.2023

For varighet av tillatelse se informasjonen under "pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no