Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Lasix Retard depotkapsler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Forlenget varigheten av tillatelsen, se informasjon under "Pakninger det er mangel på".
 • : Forlenget varigheten av tillatelsen, se informasjon under "Pakninger det er mangel på".
 • : Forlenget varigheten av tillatelsen, se informasjon under "Pakninger det er mangel på".

Det er mangel på Lasix Retard 30 mg depotkapsler «sanofi-aventis». Mangelen skyldes kapasitetutfordringer.

Lasix Retard inneholder virkestoffet furosemid og er et legemiddel som brukes i vedlikeholdsbehandling ved hjertesvikt eller ved ødemer av annen årsak, mild til moderat hypertensjon med hjertesvikt hvor annen ødemterapi ikke er egnet og hypertensjon hvor tiazider er kontraindisert.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Lasix Retard depotkapsler 100 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Lasix Retard depotkapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med furosemid på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Lasix Retard depotkapsler.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Lasix Retard ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med furosemid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Lasix Retard depotkapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med furosemid depotkapsler dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Lasix Retarddepotkapslersom inneholder furosemid kan utleveres på blå resept.

Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD. 

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -51, D97, K07, K77, K82, K86, K87, U88, U99
  • ICD: I10, I11, I12, I13, I15, I27, I50, K70, K72, K74, N00, N01, N03, N04, N18, R60, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 17.11.2023

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no