Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Lederspan injeksjonsvæske

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er varslet ytterligere forlenget mangel på Lederspan injeksjonsvæske 20 mg/ml «Meda». Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Lederspan inneholder virkestoffet triamcinolon og er et legemiddel mot revmatoid artritt, artrose, bursitt, synovitt og tendenitt.

Leveringssituasjon

Ny forsyning av Lederspan injeksjonsvæske er ytterligere forsinket. Alle tre markedsførte pakningsstørrelser (1 x 1 ml, 12 x 1 ml og 50 x 1 ml)

- er nå først forventet tilgjengelig 31.03.2024.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Lederspan injeksjonsvæske, 1 x 1 ml, 12 x 1 ml og 50 x 1 ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.05.2024.

Dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes bør rekvirent kontaktes for vurdering av alternativer.

Triam og Kenacort-T inneholder samme virkestoff som Lederspan(triamcionolon), men er ikke i samme byttegruppe og avviker i styrken; 10 mg/ml mot 20 mg/ml.

Ved bruk av alternative preparater med lavere styrke bør man i alle tilfeller vurdere hvorvidt en dobling av injeksjonsvolumen kan være akseptabelt. .

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Lederspan injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med triamcinolon på apoteket.

  • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet, alternativt legemiddel.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Lederspan injeksjonsvæske.

  • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Lederspan ved utlevering av utenlandsk pakning.

  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med triamcinolon. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

  • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

På grunn av mangel på Lederspan injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med triamcinolon injeksjonsvæske dersom de kan skaffes.

Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Lederspan injeksjonsvæske 20 mg/ml 1 x 1 ml og 12 x 1 ml som inneholder triamcinolon kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

ICPC: -51, L88, L99

ICD: M05, M06, M07, M08, M13.0, M45, M46.1, M46.8, Z94

TK.nummer: 0366.

Vedtaksdato: 15.12.2021.

DMPs tillatelse er gyldig til 01.05.2024.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no