Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Lerkanidipin Actavis tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Lerkanidipin 20 mg tabletter «Actavis». Ny forsyning er forventet tilgjengelig innen 15.03.2023. Mangelen skyldes kapasitetutfordringer.

Lerkanidipinhydroklorid er et legemiddel som brukes i regulering av økt blodtrykk.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Recordati Rare Diseases å selge finske pakninger tilsvarende Lerkanidipin Actavis tabletter 98 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.05.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Lerkanidipin Actavis tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med lerkanidipinhydroklorid på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med lerkanidipinhydroklorid.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Zanidip ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med lerkanidipinhydroklorid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på

  Lerkanidipin Actavis

  kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med

  lerkanidipinhydroklorid

  tabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Lerkanidipin Actavis som inneholder lerkanidipinhydroklorid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:qd

 • Refusjonskode:

  • ICPC: -51, K86, K87

  • ICD: I10, I11, I12, I13, I15, Z94

 • TK.nummer: 0366

 • Vedtaksdato: 07.12.2022

DMPs tillatelse er gyldig til 01.05.2023

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no