Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Bedre forsyning av lisdeksamfetamin kapsler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Lagt til et nytt råd til apotek om å bare utlevere en pakning av gangen til pasienter. Oppdaterte sitater med utdypende informasjon om mangelen.
 • : Lagt til et nytt råd til apotek vedrørende utlevering av hvite resepter på lisdeksamfetamin.
 • : Lagt til et nytt refusjonsavsnitt for utlevering av utenlandske pakninger lisdeksamfetamin.
 • : Endret innledning og oppdatert de første avsnittene mht leveringssituasjonen.
 • : Endret tittel om at forsyningssituasjonen er bedre. Oppdatert informasjon om årsak til mangel og at ny leverandør har levert både voksenpakninger og barnepakninger med lisdeksamfetamin til det norske markedet.
 • : Tillatelsen til midlertidig refusjon mellom barn- og voksenpakninger er forlenget til 01.03.2024.
 • : Begge tillatelsene er forlenget til 01.09.2024.

Det har vært mangel på alle produkter med lisdeksamfetamin som brukes til behandling av ADHD. Nye forsyninger hjelper, men vi forventer likevel at leveringssituasjonen kan bli utfordrende fremover.

Pakninger det er mangel på

I Norge selges følgende legemidler med lisdeksamfetamin til behandling av ADHD: Aduvanz (Takeda) og Volidax (Teva) til behandling av voksne, og Elvanse (Takeda) og Balidax (Teva) til behandling av barn.

Legemidlene er like. De har samme effekt, gir de samme bivirkningene og er derfor byttbare i apotek. Legemidlene til barn og voksne er også like, men har ulik informasjon i pakningsvedlegget tilpasset den aldersgruppen de er godkjent for.

Ny leverandør

Legemiddelfirmaene oppgir ofte at mangeltilfeller skyldes produksjonsproblemer, men forsyningen  avhenger også av kommersielle prioriteringer fra store internasjonale firmaer.

- I dette tilfellet var det forventet at en ny konkurrerende leverandør ville overta store deler av markedet da legemidlet gikk av patent. Originalprodusentens nedjustering av sine leveranser til Norge, samtidig som ny leverandør var forsinket, skapte en svært uheldig situasjon for norske pasienter, sier overlege Ingrid Aas.

Legemiddelfirmaet som leverer Aduvanz og Elvanse  vil framover bare levere mindre partier av sine produkter Ny leverandør har imidlertid levert både voksenpakninger og barnepakninger med lisdeksamfetamin til det norske markedet.

- Fremover vil derfor mange pasienter få utlevert Volidax og Balidax i stedet for Aduvanz og Elvanse. Selv om leveringssituasjonen er i ferd med å bedre seg, oppfordrer vi fremdeles apotek om å utlevere bare en pakning av gangen. Vi vil følge situasjonen nøye, påpeker Aas.

Råd til leger

 • «Barnepakningene» Elvanse og Balidax står på byttelisten. Apotekene kan som vanlig bytte mellom legemidler på byttelisten.
 • «Voksenpakningene» Aduvanz og Volidax står på byttelisten. Apotekene kan som vanlig bytte mellom legemidler på byttelisten.
 • Bytte mellom «voksenpakning» og «barnepakning» forutsetter at legen bekrefter at dette aksepteres. Legen skriver blå resept og angir på resepten at denne skal være gyldig for både «barnepakning» og «voksenpakning», eller apoteket tar kontakt for å avklare om bytte er greit.
 • Det er ikke nødvendig å henvise til spesialisthelsetjenesten for å gjennomføre «bytte» mellom «voksenpakninger» (Aduvanz/Volidax) og «barnepakninger» (Elvanse/Balidax). 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Lisdeksamfetamin til barn er ikke direkte byttbart med lisdeksamfetamin til voksne. Lege må derfor kontaktes dersom det er behov for å tilby «voksenpakninger» til barn, eller omvendt.
 • Hvis legen har bekreftet at resepten gjelder for både «barnepakning» og «voksenpakning», kan apoteket levere ut det legemidlet de har på lager. 
 • Vi oppfordrer apotek til å levere ut en pakning av gangen til pasientene.
 • Apotek kan også levere ut lisdeksamfetaminpakninger som er forskrevet på hvit resept. Disse reseptene omgjøres til blå resept når legen har gitt beskjed om dette i hht til vedtak om refusjon (se Refusjon).

Råd til pasienter

 • Ta kontakt med lege dersom du ikke får tak i medisinen din.
 • Følg rådene fra lege og apotek. 

Refusjon ved bytte mellom «barnepakning»/«voksenpakning» og omvendt for markedsførte pakninger

DMP tillater:

 • at alle styrker Elvanse og Balidax kapsler (også kombinasjoner av styrker) kan utleveres på blåresept til voksne over 18 år dersom verken Aduvanz eller Volidax er tilgjengelig.
 • at alle styrker av Aduvanz og Volidax kapsler (også kombinasjoner av styrker) kan utleveres på blåresept til barn dersom verken Elvanse eller Balidax er tilgjengelig.

Hvis legen har bekreftet at resepten kan endres til «barnepakning»/«voksenpakning» må apoteket først gjøre om resepten til en hvit resept. Deretter kan det endres til akseptert legemiddel, for så å gjøre om resepten til § 3a eller § 3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: P81
  • ICD: F90
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 07.06.2023

DMPs tillatelse er gyldig til 01.09.2024.

Refusjon ved bytte fra markedsførte pakninger til utenlandske pakninger

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Aduvanz, Volidax, Elvanse og Balidax kapsler som inneholder lisdeksamfetamin kan utleveres på blåresept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

Refusjon for utenlandsk pakning forutsetter at pasient har en gyldig blåresept. De utenlandske pakningene kan erstatte voksen- eller barnepakning uavhengig av godkjent pasientgruppe i opprinnelseslandet. Tilby pasienten det norske pakningsvedlegget tilpasset sin alder.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: P81
  • ICD: F90
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 10.11.2023

DMPs tillatelse er gyldig til 01.09.2024.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no