Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Lutinus vaginaltabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Lutinus 100 mg vaginaltabletter «Ferring Legemidler AS».

Lutinus inneholder virkestoffet progesteron og er et legemiddel som brukes som lutealstøtte, som en del av behandlingsprogrammet for assistert reproduksjonsteknologi for infertile kvinner.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater Ferring Legemidler AS å selge tyske pakninger samt apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Lutinus vaginaltabletter 21 stk.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Lutinus vaginaltabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med progesteron på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Lutinus vaginaltabletter.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Lutinus vaginaltabletter ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Lutinus vaginaltabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med Lutinus vaginaltabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no