Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Lyrica mikstur

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Tillatelse til salg av utenlandske pakninger forlenget til 01.06.2024

Det er mangel på Lyrica 20 mg/ml mikstur «Upjohn EESV». Mangelen skyldes forsinket levering.

Lyrica inneholder virkestoffet pregabalin og er et legemiddel mot perifer og sentral nevropatisk smerte hos voksne, og tilleggsbehandling ved epilepsi hos voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering. Det brukes også mot generalisert angstlidelse (GAD) hos voksne.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Lyrica mikstur 473 ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Vær oppmerksom på at Lyrica har begrenset bytte ved epilepsi. Bytting på apoteket gjelder derfor kun pasienter med andre indikasjoner enn epilepsi.

Se «Råd til leger» for mer informasjon.

Råd til leger

For pasienter med epilepsi:

 • Siden Lyrica har begrenset bytte ved epilepsi, må legen godkjenne eventuelt bytte til utenlandske pakninger med pregabalin .
 • Vurder bruk av pregabalin i kapselform.
 • Vurder eventuelt annen behandling dersom dette er mulig.  

For pasienter med andre indikasjoner enn epilepsi:

 • Pasienter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med pregabalin ​på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et legemiddel med et annet virkestoff.​​

Råd til apotek

​For pasie​nter med epilepsi:

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Ved bytte til andre produkter med pregabalin må legen kontaktes for ny resept.

For pasienter med andre indikasjoner enn epilepsi:

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes. 
  Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Lyrica mikstur.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Lyrica mikstur​ ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.​​

Råd til pasienter

For pasienter med epilepsi:

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

For pasienter med andre indikasjoner enn epilepsi:

 • På grunn av mangel på Lyrica mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med pregabalin ​mikstur dersom de kan skaffes.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.​

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Lyrica mikstur inneholder pregabalin​ kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.​

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -90
  • ICD:  -90
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 13.09.2023.

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at ikke-markedsførte legemidler med pregabalin ​i miksturform kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Lyrica mikstur. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.​

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no