Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Lagt inn mangel-ID og med det oppdatert leveringsinformasjon

Det er mangel på begge styrker Marcain-Adrenalin. Dette omfatter 2,5 mg/ml + 5 µg/ml og 5 mg/ml + 5 µg/ml injeksjonsvæske. Mangelen skyldes forsinket levering.

Pakninger det er mangel på

Marcain-Adrenalin inneholder virkestoffene adrenalin og bupivakain og er et legemiddel mot lokale smerter.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende

 • Marcain-Adrenalin 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml, 5x20 ml injeksjonsvæske

 • Marcain-Adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml, 5x20 ml injeksjonsvæske

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

 

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med adrenalin og bupivakain på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske.

 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Marcain-Adrenalin ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med adrenalin og bupivakain. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med adrenalin og bupivakain injeksjonsvæske dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no