Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Microgynon tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Tillatelsen er forlenget til 15.01.2024.

Det er mangel på Microgynon tabletter 150 µg + 30 µg «Bayer AB». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 18.08.2023. Mangelen skyldes forsinket levering.

Pakninger det er mangel på

Microgynon inneholder virkestoffene levonorgestrel og etinyløstradiol og er et antikonsepsjonsmiddel.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Bayer AB å selge nederlandske pakninger tilsvarende Microgynon tabletter, 3 x 21 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.01.2024.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Microgynon tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med levonorgestrel og etinyløstradiol på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Microgynon tabletter.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Microgynon ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med levonorgestrel og etinyløstradiol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Microgynon tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med levonorgestrel og etinyløstradiol, tabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Støtte til prevensjon for brukere mellom 16 og 22 år

Helsedirektoratet tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Microgynon tabletter som inneholder levonorgestrel og etinyløstradiol kan utleveres på bidragsordningen ved legemiddelmangel. Det er foreløpig ikke teknisk mulig å registrere utenlandske pakninger på bidragsordningen i FarmaPro. Kunden må derfor betale full pris på apoteket, og sende kvitteringen og søknad om bidrag til Helfo. Se informasjon og søknadsskjema.

Helsedirektoratets tillatelse er gyldig til 15.01.2024.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no