Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Migea tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Forlenget tillatelsen til 01.05.2024.
 • : Oppdatert gyldig til dato for tillatelse til salg av utenlandske pakninger

Det er mangel på Migea 200 mg tabletter «Sandoz». Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Migea inneholder virkestoffet tolfenamsyre og er et legemiddel mot akutte migreneanfall.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Migea tabletter, 10 stk og 30 stk.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Migea tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med tolfenamsyre på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Migea tabletter.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Migea ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med tolfenamsyre. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Migea tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med tolfenamsyre tabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Migea tabletter som inneholder tolfenamsyre kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og § 3.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: N89
  • ICD: G43
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 11.11.2022

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no