Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Minirin nesespray

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Forlenget tillatelse til salg av utenlandske pakninger, se informasjon under "Pakninger det er mangel på"

Det er mangel på Minirin 10 µg​/​dose nesespray «Ferring». Mangelen skyldes kvalitetssvikt/salgstopp.

Minirin inneholder virkestoffet desmopressin og er et antidiuretikum og koagulasjonsfaktor VIII frigjører. Minirin brukes i behandling av hypofysær diabetes insipidus, Polyuri-polydipsisyndrom etter hypofyseektomi og til diagnostisk bruk for testing av nyrenes evne til å konsentrere urin.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Minirin 10 µg​/​dose nesespray 5 ml.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Følgende desmopressin-holdige legemidler er tilgjengelig:

 • Minirin 2,5 µg​/​dose nesespray
 • Minirin 60 µg smeltetabletter
 • Minirin 120 µg smeltetabletter
 • Minirin 240 µg smeltetabletter

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Minirin 10 mikrogram/dose nesespray bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med desmopressin på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

 • Tilpass behandlingen med de styrker og legemiddelformer av desmopressin som finnes på markedet.

 • Det er viktig at ingen pasienter får opphold i behandlingen.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning tilsvarende til Minirin nesespray.

 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Minirin nesespray ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med desmopressin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Det har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene som har blitt tilbakekalt.

 • Ta kontakt med lege dersom du merker endret virkning av medisinen din slik at legen kan vurdere om du skal få en annen medisin med desmopressin.

 • Det er viktig at du ikke avbryter behandlingen uten å ha snakket med legen. Hvis behandlingen avbrytes kan din helsetilstand bli forverret.

 • På grunn av mangel på Minirin nesespray kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med desmopressin dersom de kan skaffes.

 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

 • Tilpasning til annen medisin med desmopressin kan gjøres hos fastlegen eller hos spesialist og sykehus.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Minirin 10 µg/dose nesespray som inneholder virkestoffet desmopressin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: T99
  • ICD: E23
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 24.07.2020

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no