Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Minirin nesespray

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray "Ferring". Produksjonen vil gjenopptas i 2023.

Mangel på Minirin nesespray skyldes tilbakekalling fra grossist, apotek og sykehusposter etter funn av benzalkoniumklorid og virkestoffet desmopressin i høyere mengder enn tillatt. Dette har ikke medført noen vesentlig fare for de som har brukt produktene.

Minirin inneholder virkestoffet desmopressin og er et antidiuretikum. Minirin brukes i behandling av hypofysær diabetes insipidus, Polyuri-polydipsisyndrom etter hypofyseektomi og til diagnostisk bruk for testing av nyrenes evne til å konsentrere urin. 

DMP tillater at apotek leverer ut pakninger fra

 • EU/EØS tilsvarende Minirin 10 mikrogram/dose nesespray, 5 ml.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder også for utlevering av utenlandske pakninger tilsvarende Minirin 10 mikrogram/dose nesespray til dyr.

Råd til veterinærer

 • Eiere av dyr som bruker Minirin 10 mcg/dose nesespray bør få informasjon dersom behandlingen byttes.

 • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke nødvendigvis være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

 • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.

 • Gi dyreeier en kopi av

  norsk pakningsvedlegg av Minirin nesespray

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Kontakt veterinæren dersom forskrevet legemiddel ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

Råd til dyreeiere

 • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan de utleverte medisinene skal brukes.

 • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no