Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Naltrexone tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Naltrexone tabletter 50 mg tabletter. Årsaken er produksjonsproblemer.

Naltrexone inneholder virkestoffet naltrekson og er et legemiddel til behanlding av alkohol- og opioidavhengighet. 

 

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Naltrexone 50 mg tabletter. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Naltrexone tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med naltrekson på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienten om hvorfor de får utenlandsk pakning med Naltrexone tabletter.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg for Naltrexone Accord eller Naltrexone POA Pharma ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Naltrexone tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med naltrekson tabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at utenlandske/alternative pakninger tilsvarende Naltrexone 50 mg tabletter som inneholder naltrekson, kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Naltrexone 50 mg tabletter. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no