Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Natpar

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er ventet mangel på Natpar injeksjonsvæske 100 mikrog/dose «Takeda» fra 30.06.2022. Ny levering er forventet tilgjengelig fra 31.12.2023. Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Natpar inneholder paratyroideahormon og er et legemiddel mot hypoparatyreoidisme.

Råd til leger

  • Lege anbefales å ikke starte opp behandling med noen av styrkene av Natpar for nye pasienter inntil leveringsproblemene er løst.

  • Når 100 mikrogram/dose blir utilgjengelig kan lege vurdere alternative doseringsregimer for pasienter som allerede bruker Natpar i styrken 100 mikrogram.

  • Apotek eller pasient tar kontakt når Natpar 100 mikrogram/dose ikke lenger er tilgjengelig og det er nødvendig å justere dosering.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

  • Kontakt lege når Natpar 100 mikrogram/dose ikke lenger kan skaffes, slik at legen kan vurdere annen behandling.

  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får andre styrker Natpar enn tidligere utlevert.

Råd til pasienter

  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg det legemiddelet legen har forskrevet må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

  • Som følge av mangel på Natpar 100 mikrogram/dose kan du få utlevert en annen styrke.

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

Det er sendt ut et "Kjære helsepersonell-brev" som orienterer om mangelsituasjonen og som skisserer alternative doseringsregimer.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no