Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Neurontin kapsler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Neurontin 100 mg kapsler «Upjohn EESV». Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Neurontin inneholder virkestoffet gabapentin og brukes som tilleggsbehandling ved partiell epilepsi med og uten sekundær generalisering hos voksne og barn, og som monoterapi ved behandling av partiell epilepsi med og uten sekundær generalisering hos voksne og ungdom. Det brukes også i behandling av perifer nevropatisk smerte.

Leveringssituasjon

 • Neurontin 100 mg kapsler 100 stk: ny forsyning

  er forventet tilgjengelig fra 31.03.2023.

 • Neurontin 300 mg kapsler 50 stk

  : det er samtidig mangel 300 mg styrken, kun i pakningsstørrelse 50 stk. Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 03.04.2023. Det finnes likeverdig alternativ som kan dekke opp for 300 mg styrken.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Neurontin 100 mg kapsler. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.05.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

 

Vær oppmerksom på at Neurontin har begrenset bytte ved epilepsi. Bytting på apoteket gjelder derfor kun pasienter med andre indikasjoner enn epilepsi.

 

Se «Råd til leger» for mer informasjon.

Råd til leger

For pasienter med epilepsi:

 • Siden

  Neurontin

  har begrenset bytte ved epilepsi, må legen godkjenne eventuelt bytte til utenlandske pakninger med

  gabapentin

  .

 • Vurder bruk av ikke-markedsførte legemidler med

  gabapentin

  i kapselform (må forskrives via ordningen med godkjenningsfritak).

 • Vurder bruk av

  gabapentin

  i annen formulering eller styrke.

 • Vurder eventuelt annen behandling dersom dette er mulig.

 • Pasienter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med

  gabapentin

  på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

For pasienter med epilepsi:

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Ved bytte til andre produkter med

  gabapentin

  må legen kontaktes for ny resept.

For pasienter med andre indikasjoner enn epilepsi:

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med

  Neurontin

  100 mg kapsler.

 • Gi pasienten en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Neurontin 100 mg kapsler

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

For pasienter med epilepsi:

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

 • På grunn av mangel på

  Neurontin

  100 kapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med

  gabapentin

  kapsler dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Neurontin 100 kapsler inneholder gabapentin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: -71, -81, -90

  • ICD: -71, -81, -90

 • TK.nummer: 0366.

 • Vedtaksdato: 07.03.2023.

DMPs tillatelse er gyldig til 01.05.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no