Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Nordimet injeksjonsvæske 22,5 mg

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Nordimet, injeksjonsvæske, oppløsning 22,5 mg i ferdigfylt penn, «Nordic Group». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 31.12.2023. Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Nordimet inneholder virkestoffet metotreksat og er et immunsuppresivt legemiddel.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Nordic Group å selge utenlandske pakninger tilsvarende Nordimet, injeksjonsvæske, oppløsning 22,5 mg i ferdigfylt penn, 4 x 0,9 ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.02.2024.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Nordimet injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med metotreksat injeksjonsvæske på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Nordimet injeksjonsvæske.

 • Gi pasienten en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Nordimet

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med metotreksat injeksjonsvæske. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Nordimet injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med metotreksat injeksjonsvæske dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at danske/finske/svenske pakninger tilsvarende Nordimet, injeksjonsvæske, oppløsning 22,5 mg i ferdigfylt penn som inneholder metotreksat kan utleveres på blå resept på §2.

DMPs tillatelse er gyldig til 01.02.2024.

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Nordimet som inneholder metotreksat, kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Nordimet. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no