Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på norske pakninger av Vetmedin vet injeksjonsvæske

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Vetmedin vet injeksjonsvæske 0,75 mg/ml «Boehringer Ingelheim» er tidligere meldt midlertidig utgått. Firmaet har fått en midlertidig tillatelse fra DMP til å selge svensk-finske pakninger fram til 01.04.2024.

Vetmedin vet injeksjonsvæske 0,75 mg/ml inneholder virkestoffet pimobendan og er et hjertestimulerende middel. Preparatet er godkjent til bruk på hund.

Legemidler som kan brukes i stedet

Boehringer Ingelheim har fått en midlertidig tillatelse fra DMP til å selge svensk-finske pakninger fram til 01.04.2024. Norske pakninger vil ikke lenger være tilgjengelig på markedet.

Apotek kan levere ut svensk-finske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak i denne perioden. 

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

DMP gir tillatelse til bruk av svensk-finske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer

  • Svensk-finske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

    Veterinærer oppfordres til å kontakte andre apotek/apotekkjeder dersom et apotek ikke kan skaffe pakninger, ettersom apotek/apotekkjeder kan ha ulike leveringsmuligheter.
  • Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

  • Kontakt veterinæren dersom svensk-finske pakninger ikke kan skaffes, slik at dyrene kan få annen behandling.

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no