Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Parlodel midlertidig utgått

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Oppdatert status til "Midlertidig utgått". Endret overskrift og rådblokker.
  • : Oppdatert tekst om godkjenningsfritak

Parlodel 2,5 mg tabletter er midlertidig utgått fra det norske markedet etter ønske fra firmaet. Lavt salg oppgis som årsak.

Parlodel inneholder virkestoffet bromokriptin og er et prolaktinhemmende middel og dopaminagonist.

Pakninger det er mangel på

Råd til leger

  • Dersom behandling med Parlodel opprettholdes etter 01.10.2023 må Parlodel forskrives gjennom spesielt godkjenningsfritak , og det kan søkes om individuell stønad etter blåreseptforskriftens §3 på vegne av pasienten hos Helfo.
  • For ikke-markedsførte legemidler skal søknaden om individuell refusjon som hovedregel komme fra spesialist i sykdommens fagfelt eller tilgrensende behandlingsområder eller en lege ved et offentlig sykehus. Eventuelle unntak fremgår av vedlegg 1 til § 5-14 for det enkelte legemidlet

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Etter 01.10.2023 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordningen med godkjenningsfritak.

Råd til pasienter

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

  • Etter 01.10.2023 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordningen med godkjenningsfritak .  Du må derfor få ny resept fra legen din etter denne datoen.   

Bruk elektronisk søknadsløsning for blå resept

Leger oppfordres til å bruke søknadsløsningen for blå resept når de søker individuell stønad. Den er enkel å bruke og du får god veiledning om regelverk og vilkår underveis i søknadsprosessen. Dersom vilkårene er oppfylt, får du svar umiddelbart, slik at pasienten din kan hente legemiddelet på apoteket med en gang, uten å betale annet enn egenandelen.

Les mer om ny søknadsløsning for blåresept på helfo.no

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no