Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Phosphoral

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Forlenget tillatelse til 01.12.2023

Det er mangel på Phosphoral oral løsning 10.8 g/ dose / 24.4 g/dose «Recordati». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 07.08.2023. Mangelen skyldes regulatoriske utfordringer.

Phosphoral inneholder virkestoffet natriumfosfat og er et tarmtømmingsmiddel.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Recordati å selge svenske pakninger tilsvarende Phosphoral oral løsning, 2x45ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.12.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Phosphoral oral løsning bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med natriumfosfat på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Phosphoral oral løsning.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Phosphoral ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med natriumfosfat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Phosphoral oral løsning kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med natriumfosfat oral løsning dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Phosphoral oral løsning som inneholder natriumfosfat kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: -53, -90, B99

  • ICD: -53, -90, D80, D81, D82, D83, D84

 • TK.nummer: 0366

 • Vedtaksdato: 22.05.2023

  DMPs tillatelse er gyldig til 01.12.2023

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no