Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Progynova

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Progynova tabletter 2 mg «Bayer». Ny forsyning av 2 mg er forventet tilgjengelig fra 20.07.2022. Mangelen skyldes økt salg og utilstrekkelig forsyning. Progynova 1 mg tabletter er tilgjengelig.

Progynova inneholder virkestoffet østradiol og er et legemiddel mot blant annet østrogenmangel.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Progynova 2 mg tabletter 3x28 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Progynova tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med østradiol på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Progynova tabletter.

 • Gi pasienten en kopi av

  norsk pakningsvedlegg

  av Progynova tabletter ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med østradiol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Progynova tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med østradiol tabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Progynova som inneholder østradiol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: A87, A90, T99

  • ICD: E23, E28.3, E89.3, E89.4, Q96

 • TK.nummer: 0366

 • Vedtaksdato: 11.02.2021

DMPs tillatelse er gyldig til 01.09.2023

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no