Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Quetiapine Accord 300 mg

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Lagt til forlenget varighet på tillatelse til salg av utenlandske pakninger til 01.06.2024

Det er mangel på Quetiapine Accord 300 mg filmdrasjerte depottabletter. Årsaken er kapasitetsutfordringer.

​​​​Quetiapin Accord 300 mg inneholder virkestoffet kvetiapinfumarat og er et antipsykotikum.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Quetiapine Accord 300 mg​ filmdrasjerte depottabletter, 100 stk.

Tillatelsen gjelder også pakninger på 30 og 60 stk.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.​​​​

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Quetiapin Accord 300 mg​ filmdrasjerte depottabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kvetiapinfumarat  på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Quetiapine Accord 300 mg​ filmdrasjerte depottabletter.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Quetiapine Accord 300 mg​ ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med kvetiapinfumarat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  

 • På grunn av mangel på Quetiapin Accord 300 mg​ filmdrasjerte depottabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med kvetiapinfumarat  ​depottabletter dersom de kan skaffes.  

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. 

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarendeQuetiapin Accord 300 mg​ filmdrasjerte depottabletter​ som inneholder kvetiapinfumarat  kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 

 • Refusjonskode:

  • ICPC: -73

  • ICD: -F3

 • TK.nummer: 0366

 • Vedtaksdato: 10.10.2023

Vedtaket er gyldig frem til tillatelse til salg av utenlandske pakninger utløper, se ovenfor.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no