Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Rhinox nesedråper

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Rhinox nesedråper 0,1 mg/ml «Orifarm Healthcare». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 01.02.2023. Mangelen skyldes forsinket levering.

Rhinox inneholder virkestoffet oksymetazolin og er et slimhinneavsvellende middel.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Rhinox nesedråper 20 x 0,3 ml og 5 ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.03.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Rhinox nesedråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med oksymetazolin på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

 • Det oppfordres å følge DMPs anbefaling i behandling mot nesetetthet til barn under 2 år.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Rhinox nesedråper.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Rhinox ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med oksymetazolin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

 • De utenlandske pakningene med Rhinox nesedråper kan ikke stå ute i selvvalget.

 • Det oppfordres å følge DMPs anbefaling i behandling mot nesetetthet til barn under 2 år.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Rhinox nesedråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med oksymetazolin nesedråper dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

DMPs tillatelse er gyldig til 01.03.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no