Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Ronaxan vet 20 mg tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Ronaxan vet 20 mg tabletter «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 10.07.2023. Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Ronaxan vet 20 mg tabletter inneholder virkestoffet doksysyklin og er et bredspektret antibiotikum. Preparatet er godkjent til bruk på hund og katt.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater at apotek leverer ut alternative pakninger, svarende til Ronaxan vet 20 mg tabletter, 20 stk. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

DMP gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer

 • Eiere av dyr som bruker Ronaxan vet 20 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med doksysyklin på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

 • Råd til apotek

 • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere dyreeiere om hvorfor de får utenlandsk pakning med Ronaxan vet 20 mg tabletter.

 • Gi dyreeiere en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Ronaxan vet 20 mg tabletter ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Kontakt veterinæren dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

Råd til dyreeiere

 • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Ronaxan vet 20 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med doksysyklin tabletter dersom de kan skaffes.

 • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no