Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Saxenda

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Saxenda 6 mg/ml injeksjonsvæske «Novo Nordisk». Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Saxenda inneholder virkestoffet liraglutid og er en GLP-1 analog som brukes til vektkontroll.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Saxenda injeksjonsvæske 5x3 ml ferdigfylt penn. 

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Saxenda injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med liraglutid på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Saxenda injeksjonsvæske.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Saxenda ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Saxenda injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med liraglutid injeksjonsvæske dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Saxenda som inneholder liraglutid, kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Saxenda. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no