Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er meldt mangel på Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon «Actavis» frem til 31.07.2024. Etter denne datoen vil legemiddelet bli fjernet fra markedet.

Stesolid injeksjonsvæske inneholder virkestoffet diazepam som virker beroligende, angstdempende og muskelavslappende. Stesolid injeksjonsvæske brukes ved behov for rask effekt av diazepam i behandling av akutte uro- og angsttilstander, ved feberkramper hos barn, forebyggende mot feberkramper, epileptiske anfall eller andre krampetilstander. Stesolid injeksjonsvæske brukes også som beroligende middel før ubehagelige undersøkelser, operative inngrep og som innledning til narkose.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes istedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater Actavis å selge tyske pakninger Diazepam-Lipuro tilsvarende Stesolid, injeksjonsvæske, emulsjon 10 x 2 ml.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

På grunn av mangel på diazepam injeksjonsvæske til mennesker er det spesielt viktig at veterinærer rekvirerer veterinærpreparat med diazepam.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Stesolid injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med diazepam på apoteket.

 • På grunn av begrenset tilgang til Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon, er det godkjent med diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning, som alternativ. Dette er en vandig løsning som kan inneholde andre hjelpestoffer som propylenglycol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med diazepam injeksjonsvæske.

 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg for Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med diazepam. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette. Diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning, er en vandig løsning som i tillegg kan inneholde propylenglykol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.

 • Kontaktlege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

 • Tillatelsen til utlevering av utenlandske pakninger av Stesolid injeksjonsvæske uten søknad om godkjenningsfritak gjelder ikke for bruk til dyr.

Råd til pasienter

 • Følgrådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisineneskal brukes.

 • På grunn av mangelen på Stesolid injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med diazepam injeksjonsvæske på apoteket.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakningertilsvarende Stesolid injeksjonsvæske som inneholder diazepam kanutleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -90.
  • ICD: -90.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 03.04.2020

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

mangelforebygging@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no