Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Synalar med chinoform krem

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Synalar med chinoform 0,025% krem «Bioglan». Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Pakninger det er mangel på

Synalar med chinoform inneholder virkestoffet fluocinolonacetonid og kliokinol og er et legemiddel mot inflammatoriske og kløende lidelser i hud med antiseptisk virkning. 

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å selge engelske pakninger tilsvarende Synalar med chinoform 0,025% krem, 15 g. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Synalar med chinoform krem bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med fluocinolonacetonid og kliokinol på apoteket.

  • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Synalar med chinoform krem.

  • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Synalar med chinoform ved utlevering av utenlandsk pakning.

  • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

  • På grunn av mangel på Synalar med chinoform krem kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med fluocinolonacetonid og kliokinol krem dersom de kan skaffes.

  • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Synalar med chinoform 0,025% krem som inneholder fluocinolon og kliokinol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: S86, S87, S88, S89, S91, S99
  • ICD: -30, L20, L21, L22, L23, L24, L40
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 23.10.2023

DMPs tillatelse er gyldig til 01.06.2024.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no