Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Synalar med chinoform krem

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Synalar med chinoform 0,025% krem «Bioglan». Leveringssituasjonen resten av året er begrenset. Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Pakninger det er mangel på

Synalar med chinoform inneholder virkestoffet fluocinolonacetonid og kliokinol og er et legemiddel mot inflammatoriske og kløende lidelser i hud med antiseptisk virkning. Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 31.12.2023. 

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Bioglan å selge engelske pakninger tilsvarende Synalar med chinoform 0,025% krem, 15 g. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.02.2024.

Tilgangen på tilsvarende pakninger er meldt å være svært begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Synalar med chinoform krem bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med fluocinolonacetonid og kliokinol på apoteket.

  • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Synalar med chinoform krem.

  • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Synalar med chinoform ved utlevering av utenlandsk pakning.

  • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

  • På grunn av mangel på Synalar med chinoform krem kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med fluocinolonacetonid og kliokinol krem dersom de kan skaffes.

  • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Synalar med chinoform 0,025% krem som inneholder fluocinolon og kliokinol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: S86, S87, S88, S89, S91, S99
  • ICD: -30, L20, L21, L22, L23, L24, L40
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 14.01.2022

DMPs tillatelse er gyldig til 01.02.2024.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no