Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Tobrex depotøyedråper avregistreres

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Tobrex depotøyedråper 3 mg/ml «Novartis Norge AS». Produktet avregistreres fra 19.03.2023 og vil da ikke være lenger tilgjengelig på det norske markedet. Avregistrering skyldes produksjonsproblemer.

Tobrex inneholder virkestoffet tobramycin og er et legemiddel som brukes ved behandling av eksterne infeksjoner i øyet og periokulært, forårsaket av bakterier som er følsomme/antatt følsomme for tobramycin.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Tobrex depotøyedråper 5 ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.04.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Tobrex depotøyedråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med tobramycin på apoteket.

  • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Tobrex depotøyedråper.

  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med tobramycin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

  • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

  • På grunn av mangel på Tobrex depotøyedråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med tobramycin depotøyedråper dersom de kan skaffes.

  • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no