Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Trulicity

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Lagt til mangel-ID samt oppdatert dato for mangelslutt (20.02.2024 og 01.05.2024)
 • : Oppdatert gyldighetsdato for tillatelse til salg av utenlandske pakninger for 3 mg og 4,5 mg til tom. 30.06.2024

Det er mangel på Trulicity injeksjonsvæske 0,75 mg, 3 mg og 4,5 mg. Årsak er økt etterspørsel og utilstrekkelig forsyning.

Pakninger det er mangel på

Trulicity inneholder virkestoffet dulaglutid og er et legemiddel som brukes i behandling av diabetes type 2.

 For tiden er det ikke registrert mangel for Trulicity 1,5 mg. 

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Trulicity injeksjonsvæske i ferdigfylt penn, 4 stk.

Tillatelsene er utvidet til å omfatte også 3-pakninger ( 3 x 4 ferdigfylte penner). Denne pakningsstørrelsen avviker fra pakninger som har markedsføringstillatelse og er godkjent for ordinært salg i Norge.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Vedtakene er gyldige til:

Trulicity 0,75 mg og 1,5 mg: 01.03.2024

Trulicity 3 mg og 4,5 mg til og med 30.06.2024

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Trulicity bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med dulaglutid på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Trulicity.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Trulicity ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med dulaglutid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Trulicity kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med dulaglutid injeksjonsvæske dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Trulicity som inneholder dulaglutid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: T90

  • ICD: E11

 • TK.nummer: 0366

 • Vedtaksdato: 03.08.2023

DMPs tillatelse er gyldig til:

Trulicity 0,75 mg og 1, 5 mg: 01.03.2024

Trulicity 3 mg og 4,5 mg: 01.06.2024

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no