Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på vaksiner til sau

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Nyhetssak oppdatert iht. forlenget mangel på Tribovax vet. Ovivac P vet er fjernet.
 • : Nyhetssak endret til å være samlesak for mangel på vaksiner til sau. Tribovax vet fjernet inntil videre, mens Ovivac P vet er lagt til.

Det er mangel på Ovivac P vet injeksjonsvæske «MSD Animal Health». Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Ovivac P vet er en klostridie-/pasteurellavaksine som er godkjent til bruk på sau.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger av Ovivac P Plus, Heptavac P Plus, Tribovax 10, Covexin 10, Bravoxin 10 og Toxipra Plus. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.

Apoteket kan levere ut utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

DMP gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene. Mangelsituasjonen er omfattende også i resten av EU/EØS, og grossister melder om stor pågang for å skaffe alternativer til vaksinene.

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Råd til veterinærer

 • Det vil være enkelte forskjeller i antigeninnhold (kvalitativt og/eller kvantitativt) i de alternative vaksinene. Det vil si at det ikke vil være fullstendig likeverdighet for alle alternativene, men at alternativene det er gitt tillatelse til er innholdsmessig nærmest våre markedsførte vaksiner, Tribovax vet.

 • Tribovax 10 er vurdert å være et tilsvarende alternativ til Tribovax vet.

 • Bravoxin 10 er vurdert å være et tilsvarende alternativ til Tribovax vet.

 • Covexin 10 er ansett å være et tilfredsstillende og tilsvarende alternativ til Tribovax vet, selv med noen mengdeforskjeller av klostridiestammene.

 • Toxipra Plus er ansett å være et tilfredsstillende alternativ til Tribovax som kun klostridievaksine, selv med enkelte ulikheter. Toxipra Plus gir imidlertid ikke beskyttelse mot C. perfringens type A, C. sordellii og C. haemolyticum.

 • For å vurdere om det bør brukes vaksine med eller uten pasteurella-komponenter, anbefales det å ta utgangspunkt i om pasteurellose tidligere har vært et problem i den aktuelle besetningen som skal vaksineres. I områder med mye sjodogg, og til kopplam, bør det vurderes å bruke en vaksine med pasteurella-komponenter.

 • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Veterinærer oppfordres til å kontakte andre apotek/apotekkjeder dersom et apotek ikke kan skaffe pakninger, ettersom apotek/apotekkjeder kan ha ulike leveringsmuligheter.

 • Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

 • Apotek må ta kontakt med veterinær dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

 • Vær nøye med å informere veterinærer om hvorfor de får utenlandske pakninger med Tribovax 10, Covexin 10, Bravoxin 10 eller Toxipra Plus.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no