Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Vaxchora

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Vaxchora, brusepulver og pulver til mikstur, «Emergent Netherlands B.V.». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 28.03.2023. Mangelen skyldes økt salg og utilstrekkelig forsyning.

Vaxchora inneholder levende svekket Vibrio cholerae og er vaksine mot kolera.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Emergent Netherlands B.V. å selge engelske pakninger tilsvarende Vaxchora, brusepulver og pulver til mikstur, 1 x 2 doseposer. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.04.2023.

DMP tillater Emergent Netherlands B.V. å selge svenske pakninger tilsvarende Vaxchora, brusepulver og pulver til mikstur, 1 x 2 doseposer. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.05.2023. Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Vaxchora, brusepulver og pulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med

  levende svekket

  Vibrio cholerae på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Vaxchora brusepulver og pulver til mikstur.

 • Gi pasienten en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Vaxchora

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med

  levende svekket

  Vibrio cholerae. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Vaxchora brusepulver og pulver til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med

  levende svekket

  Vibrio cholerae dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no