Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Weifapenin mikstur

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er meldt mangel på Weifapenin pulver til mikstur 50 mg/ml "Viatris”. Mangelen skyldes forsinket levering.

Weifapenin inneholder virkestoffet fenoksymetylpenicillin og er et antibiotikum mot infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier.

Leveringssituasjon

Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra:

 • Weifapenin mikstur 50 mg/ml, 100 ml: 19.05.2023
 • Weifapenin mikstur 50 mg/ml, 200 ml: 26.05.2023

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Weifapenin 50 mg/ml pulver til mikstur, 100 ml og 200 ml. Tillatelsen er utvidet til å gjelde 100 mg/ml pulver til mikstur og 250 mg/ml granulat til dråper/oral løsning . Vær oppmerksom på at disse har en annen styrke enn Weifapenin. Dette gjør at doseringen blir annerledes.

For informasjon om behandlingsretningslinjer, se Antibiotika i primærhelsetjenesten - Helsedirektoratet.

For informasjon om doseringsveiledning, se Legemiddelhåndboka (legemiddelhandboka.no)

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Weifapenin pulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med fenoksymetylpenicillin på apoteket, og at det er ulike styrker på disse. Dette vil påvirke doseringen.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Som alternativ til mikstur; vurder om pasienten kan ta tablett. Tablett kan deles og knuses og innholdet kan blandes i vann/mat, se

  knuse/dele-lista og egen nyhetssak Antibiotika og barn: Vurder tabletter eller dråper som alternativ til mikstur - DMP. Ikke skriv ut større pakning enn det pasienten trenger (apotek kan gjøre anbrudd dersom mangel på mindre pakninger).

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Weifapenin pulver til mikstur, og at styrken er ulik.

 • Gi pasienten en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Weifapenin ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med fenoksymetylpenicillin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Weifapenin pulver til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin pulver til mikstur, i annen styrke, dersom de kan skaffes.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin 50 mg/ml og 100 mg/ml pulver til mikstur, og 250 mg/ml granulat til dråper kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro. Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -51, -90, A87, B99, K70, K71, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99
  • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, I00, I01, I09, I30, I33, I38, I40, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 15.12.2022

DMPs tillatelse er gyldig til 01.09.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no