Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Xalkori kapsler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Xalkori 200 mg kapsler «Pfizer». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 01.10.2023. Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Xalkori inneholder virkestoffet krizotinib og er et anaplastisk lymfomkinase (ALK)-hemmer til ulike typer av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Pfizere å selge svenske/finske pakninger tilsvarende Xalkori kapsler 60 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.11.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker

  Xalkori kapsler

  bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med

  krizotinib

  på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med

  Xalkori kapsler

  .

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av

  Xalkori

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med

  krizotinib

  . Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på

  Xalkori kapsler

  kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med

  krizotinib

  kapsler

  dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at svenske/finske pakninger tilsvarende Xalkori kapsler som inneholder krizotinib kan utleveres på blå resept på §2.

DMPs tillatelse er gyldig til 01.11.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no