Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Xylocain-Adrenalin

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Lagt til mangel-ID samt forlenget tillatelse til 15.06.2024

Det er ventet mangel på Xylocain-Adrenalin injeksjonsvæske 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml, «Aspen». Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Pakninger det er mangel på

Xylocain-Adrenalin inneholder virkestoffene lidokain og adrenalin og er et legemiddel til voksne og barn over 1 år til infiltrasjonsanestesi, nerveblokade og kaudal epiduralanestesi.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Xylocain-Adrenalin injeksjonsvæske 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til rekvirent/sykehus/klinikk

  • Begrens bruken av Xylocain-Adrenalin i størst mulig grad og ikke destruer legemiddelet oftere enn nødvendig.

  • Det oppfordres til å bytte til andre alternativer dersom mulig.

  • Pasienter må oppsøke sykehuset/klinikken for administrasjon av alternativ behandling.

 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no